TELESCOPEN VAN VROEGER
Van de 17e t/m 20e eeuw

Gallerij van spiegelkijkers

Hoewel er al heel vroeg geëxperimenteerd werd met de combinatie van lenzen en spiegels duurde het toch tot 1674 voordat er een eerste goed werkende spiegeltelescoop werd gebouwd. Op de tekentafel bestonden er al diverse ontwerpen zoals van Isaäc Newton en James Gregory tussen 1660 en 1670. Enkele decennia eerder werden er ook al pogingen gedaan, maar allen mislukten. Een spiegel slijpen bleek veel moeilijker dan een lens. Dat heeft te maken met de wetten van refractie (breking van licht) en reflectie (weerkaatsing van licht). Een onnauwkeurigheid in een reflecterend oppervlak geeft een zes maal zo grote fout als bij een lens. In de 17e eeuw presteerde een lens, zelfs als er onvolkomenheden in zaten, toch altijd nog beter dan een spiegel. 

Het ontwerp van James Gregory kwam terecht bij Robert Hooke die uiteindelijk in 1674 met een eerste gregoriaanse kijker op de proppen kwam. De spiegels waren van een legering gemaakt, speculum genaamd (dus niet van glas) waarvan het oppervlak een goed licht weerkaatsend vermogen moest hebben. In het begin van de 18e eeuw waagden vele bouwers zich aan het ontwerp en het type gregoriaanse kijker werd zeer populair en je zag ze dan ook in alle soorten en maten. In Nederland werden vooral de kijkers van de Van der Bildts heel populair. De kwaliteit van deze kijkers was dan ook bijzonder goed. In Engeland waren James Short en Benjamin Martin goede bouwers. 

En het ontwerp van Newton? Ook dat ontwerp werd pas succesvol toegepast in de 18e eeuw. Newton staat bekend als de uitvinder van de spiegeltelescoop, maar eerlijk is eerlijk, hij moet die eer wat mij betreft zeker delen met James Gregory.